USLOVI KORIŠĆENJA

Internet prodavnica, koja se nalazi na www.wellgreen.rs  u daljem tekstu „Prodavac“, objavljuje Javnu ponudu o prodaji robe daljinskim putem.

1. DEFINICIJA USLOVA

1.1. „Javna ponuda“ (u daljem tekstu „Ponuda“) – javna ponuda prodavca da zaključi ugovor o kupovini i prodaji (u daljem tekstu „Ugovor“) pod postojećim uslovima sadržanim u ovom ugovoru i uvrštenim dodacima upućeno krugu neodređenih osoba.

1.2. „Internet prodavnica“ je veb lokacija Prodavca, dizajnirana da zaključuje ugovore o javnoj ponudi (ugovori o kupovini i prodaji na malo) putem Interneta (eliminiše mogućnost direktnog pregleda robe od strane kupca, odnosno prodaje na daljinu) između prodavca a Kupac na osnovu upoznavanja Kupca sa ponudama Prodavca, fotografskim slikama Roba i opisima Prodavca.

1.3. «Narudžba» – odeljak Veb lokacije prodavca koji ispunjava Kupac u skladu sa zahtevima navedenim u ovim Uslovima da bi kupio Proizvod koji je Kupac izabrao na veb lokaciji ili preko Operatora.

1.4. «Roba» – proizvodi koji se nude za prodaju na veb lokaciji prodavca.

1.5. «Kupac» – je kupac koji naručuje narudžbu u Internet prodavnici na osnovu ugovora o javnoj ponudi samo za lične, porodične, kućne ili druge nekomercijalne potrebe.

2. OPŠTI USLOVI

2.1. Ponuda se smatra prihvaćenom kada Klijent izvrši porudžbinu za proizvod u skladu sa uslovima Ponude i pošalje je prodavcu.

2.2. Narudžba Kupca Roba smeštena na veb lokaciji Internet prodavnice znači da se Kupac slaže sa svim uslovima ove Ponude.

2.3. Prodavac ima pravo da vrši izmene Ponude bez obavestenja Kupca.

2.4. Period važenja Ponude nije ograničen, osim ako je drugačije navedeno na veb lokaciji Internet prodavnice.

2.5. Prodavac nudi Kupcu kompletne i pouzdane informacije o Robi, uključujući informacije o glavnim potrošačkim svojstvima robe, mestu proizvodnje robe na veb lokaciji Internet prodavnice.

3. CENE

3.1. Cena svakog proizvoda navedena je na veb lokaciji Internet prodavnice.

3.2. Prodavac može u bilo koje vreme iz bilo kojeg razloga promeniti cenu robe predstavljene na veb lokaciji.

3.3. Cena već naručene robe od strane Kupca ne može se menjati.

3.4. Trošak isporuke nije uključen u cenu Roba. Prodavac navodi troškove isporuke Robe na veb lokaciji Internet prodavnice ili obaveštava Kupca prilikom narudžbe od strane Operatora. Prodavac ima pravo da promeni troškove isporuke robe nakon izvršenja narudžbe od strane Operatora.

4. POSTUPAK NARUDŽBE

4.1. Narudžbu Kupac obavlja preko Operatora telefonom ili preko servisa Internet prodavnice.

4.2. Prilikom narudžbine, Kupac će navesti prezime, ime, adresu za isporuku proizvoda, telefonski broj i kontakt adresu kupca. Ove informacije se unose u obrazac za registraciju koji je objavljen na veb lokaciji Internet prodavnice ili se obaveštavaju Operatora.

4.3. Davanjem vaših ličnih podataka Prodavcu, Kupac se slaže sa njihovom obradom kao i sa korišćenjem automatizacije i bez upotrebe automatizacije, posebno sakupljanjem, skladištenjem, prenošenjem (uključujući prekogranični prenos) trećim licima i korišćenje informacija od strane Prodavca u cilju ispunjavanja obaveza prema Kupcu u skladu sa ovim ugovorom. Kupac pristaje na dolazne pozive prodavaca koji se informišu o raspoloživosti robe, uputstvima o primeni, cenama i promotivnim ponudama.

4.4. Da bi potvrdio porudžbinu, Prodavac telefonira na kontakt broj telefona koji je dao Kupac.

4.5. Ako su Prodavaču potrebne dodatne informacije, on ima pravo da ih zatraži od Kupca.

4.6. Davanje ličnih podataka iz stava 4.2. u registracionom obrascu na veb lokaciji ili kod Operatera podrazumeva potpuno i bezuslovno prihvatanje ovog Ugovora od strane Kupca.

4.7. Kupac može biti osoba starija od 18 godina i imati dovoljno novca da pokrije troškove robe.

4.8. Kupac je odgovoran za tačnost i relevantnost pruženih informacija tokom postupka naručivanja.

5. DOSTAVA I PRIHVATANJE USLUGA

5.1. Dostava se vrši širom sveta bilo kojom dostupnom metodom koja je uočena na veb lokaciji.

5.2. Vreme otpreme može varirati u zavisnosti od raspoloživosti robe i uzimajući u obzir bilo kašnjenja u vezi sa kašnjenjem poštarine ili okolnostima više sile za koje Prodavac nije odgovoran.

5.3. Kupac plaća robu u gotovini kuriru nakon isporuke.

5.4. Prodavac nije odgovoran za plaćanje poreza i drugih naknada u zemlji primaoca. Sve poreze i takse vezane za kupovinu i njihovu isporuku Kupcu mora platiti Kupac.

5.5. Kupac navodi mesto isporuke prilikom postavljanja porudžbine na veb lokaciji ili prilikom naručivanja preko Operatora.

5.6. U slučaju pogrešno navedene cene robe koju je Kupac naručio, Prodavac kontaktira Kupca u najkraćem mogućem roku radi obaveštavanja kupca i potvrđivanja porudžbine sa ispravljenom cenom ili otkazivanja porudžbine. Ako ne može kontaktirati Kupca, Narudžba se otkazuje.

5.7. Roba se dostavlja Kupcu po cenama, nazivu, količini i asortimanu koji odgovara narudžbini kupca na dan kada je porudžbina izvršena. Pakovanje, izgled i sastav proizvoda mogu se malo razlikovati od ilustracija na ovoj stranici.

6. POLITIKA POVRATKA

6.1. Kupac prilikom prijema robe treba da proveri njegov izgled i pakovanje, broj predmeta u porudžbini, kompletnost, asortiman. Kada kurirska dostava robu, Kupac stavlja svoj potpis na prijemu isporuke, u kolonu sa natpisima: „Primljena narudžba, kompletnost, isporuka usluga je obezbeđena, a nema zahteva za izgled robe. . „

6.2. Kupac ima pravo da odbije naručenu robu u bilo koje vreme pre izvršenja porudžbine.

6.3. Kupac može vratiti proizvod nepropisnog kvaliteta Prodavcu i tražiti povraćaj uplaćenog iznosa u roku od 14 dana nakon kupovine ako proizvod nije bio u upotrebi i zadržao svoj prvobitni izgled. U zahtevu za povraćaj novca mora se navesti koja vrsta oštećenja uključuje vraćenu robu. Razlika kvaliteta kao što su oblik i boja robe od onih navedenih u opisu na vebsajtu nije kvar ili neispravnost robe.

Ukoliko Kupac hoće da vrati robu:

– Pismena prijava za povraćaj novca, uz navođenje razloga povratka – Priložite kopiju pasoša i dokaz o plaćanju robe

6.4. Uslovi za povraćaj moraju biti ispunjeni u roku od 10 dana od prijema robe od strane Kupca u slučaju da se vraćena roba uskladi sa njenom prezentacijom i kvalitetom.

6.5. Kupac će nadoknaditi Prodavcu potrebne troškove prevoza nastale u vezi sa organizacijom razmene ili vraćanja robe.

6.6. Kupac nema pravo da otkaže plaćeni nalog (ili njegov deo) dobrog kvaliteta, koji ima individualne karakteristike.

7. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

7.1. Prodavac nije odgovoran za posledice koje nastaju pružanjem lažnih ili netačnih informacija, uključujući i one kada je dovela do kašnjenja isporuke proizvoda.

7.2. Prodavac nije odgovoran za nemogućnost korisničkog servisa iz bilo kojih razloga van njegove kontrole, uključujući prekid komunikacionih linija, kvar opreme, neispunjavanje obaveza dobavljača određenih usluga i tako dalje.

7.3. Prodavac nije odgovoran za štetu koju je Kupac uzrokovao kao rezultat nepravilne upotrebe proizvoda naručenih na Veb lokaciji.

7.4. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, Prodavac će se osloboditi odgovornosti za kršenje Ugovora o ponudi, osim ako povreda nije uzrokovana akcijom više sile (više sile), uključujući akcije vlasti, prirodne katastrofe, požar, poplavu , zemljotres, nedostatak električne energije, kvarovi u računarskoj mreži, štrajkovi, građanski nemiri, neredi, bilo koje druge okolnosti, bez ograničenja, mogu uticati na izvršenje ugovora od strane prodavca ponude.

7.5. Prodavac nije odgovoran ukoliko kupčeva očekivanja o potrošačkim svojstvima Roba nisu opravdana. Efekat upotrebe određenih vrsta robe može se razlikovati u zavisnosti od individualnih karakteristika organizma i zavisi od trajanja upotrebe robe (najbolji rezultat se postiže redovnom i dugoročnom upotrebom robe).

Pažljivo pročitajte tekst ove ponude, a ako se ne slažete sa bilo kojim odlomkom ponude, imate pravo da odbijete kupovinu robe koju je pružio Prodavac i da ne izvršite radnje navedene u stavu 2.1. ove ponude.